×
«LikeMe.kz» — ақпараттық, танымдық порталы 2018 жылы ашылған.
Клиент үшін арнайы жоба дайындау.
Сайт арқылы брендинг жүргізу.
Баспасөз баяндамаларын жариялау.
Жарнама құқығы бойынша қызықты пост жариялау.
Жарнама құқығы бойынша мақала/интервью жариялау.
Видео жариялау.
Хабарласу: +7 (747) 393 73 31 +7 (775) 360 36 73
E-mail:likemekz.2017@gmail.com